Vi er nu gået i gang med dette års skuespiller trænings kursus.
Vi har stadig åben for tilmeldning, så kunne tænke dig og være
med på holdet, så mød op om mandagen
mellem 19 og 20 i multisalen, Ahorn Alle 48

****

Spamus indkalder til generalforsamling
mandag den 11. september 2017
kl. 19.00 i multisalen

Dagsorden i følge vedtægter

****