Så er vi klar til opstart med vores dramaskole for deltagerne.

Vi mødes de næste mandage kl. 19.00 til 20.00

_______________________________________________

Spamus indkalder til generalforsamling

Mandag den 12/9-2016 kl. 19.00

I Ahonhallens Multisal.

Dagsorden i følge vedtægter.

_______________________________________________